Talsu rajona partnerība  
Aktualitātes | LEADER 2014-2020 plānošanas periods | Par biedrību | Publicitāte | Kontakti | LEADER 2007-2013 plānošanas periods
Talsu rajona partnerība
Kr. Valdemāra iela 21a, Talsi, LV 3201, Latvija

+371 2232 8884,
talsu.partneriba@inbox.lv

 


Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana
16.06.2010


Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas I kārtu Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2010.gada 27.jūlija līdz 2010.gada 27. augustam.
I kārtā pieejamais publiskais finansējums ir Ls 152844,54.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:

1. Aktivitātes „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” ietvaros rīcība:
1.1.1.Rīcība. „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” pieejamais finansējums Ls 56422,27.
Mērķis: veicināt infrastrukūras atjaunošanu un attīstību ciematos, kuros veic ar zivsaimniecību saistītas darbības.

Plānotās darbības:
1. pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija;
2. vietējās nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai rekonstrukcija;
3. teritorijas labiekārtošana un vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem.

2. Aktivitātes „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” ietvaros rīcība:
1.1.2. Rīcība. „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”, pieejamais finansējums Ls 40000,00
Mērķis: veicināt infrastruktūras un pakalpojumu attīstību, kas saistīta ar zivsaimniecību un tūrismu.
Plānotās darbības:
1. tūrisma pakalpojumu dažādošana vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem;
2. vides aizsardzības investīcijas tūrisma objektā;
3. dažādi pakalpojumi zivsaimniecībā.

3. Aktivitātes „Ekonomikas darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana” ietvaros rīcība:
1.1.3. Rīcība. „Saimnieciskās darbības uzlabošana un dažādošana”, pieejamais finansējums Ls 56422,27
Mērķis:
veicināt saimnieciskās darbības uzlabošanu un dažādošanu zivsaimniecības teritorijās.
Plānotās darbības:
1. Sīkā uzņēmuma izveide, kura darbības veids nav saistīts ar zivsaimniecību;
2. Ar zivsaimniecību nesaistītu darbību dažādošana zivsaimniecības uzņēmumā.
Projektu vērtēšanas kritēriji visām rīcībām ir vienoti.

Katram no projektu vērtēšanas kritērijiem, kas nosaka projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu:   no 0 - 2.0 ( 0=”neatbilst”, 0.5=”vāji”, 1.0=”apmierinoši”, 1.5=”labi”, 2.0= „ ļoti labi” .

Projekta atbilstības kritēriji vietējai attīstības stratēģijai par katru rīcības plānā iekļauto rīcību:

Nr.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1.

Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas

2

2.

Projekta idejas novitāte projekta iesniegumā tiek minēts termins „jauninājumi” teritorijā

2

3.

Projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju (t.sk.mērķa grupu) vajadzību sasniegšanu

2

4.

Projekta nozīmīgums izvēlēto mērķa grupu vajadzību risināšanā

2

5.

Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji

2

6.

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem

2

7.

Projekta ilgtspēja

2

8.

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai

2

9.

Jaunu darba vietu radīšana vai daļēja laika darba vietas

2

10.

Dažādu partneru piesaiste projekta realizācijā

2

 

Kopā:

20

 

Papildus iegūstamie punkti

 

 

Teritorijā vēl nav īstenots neviens projekts attīstības stratēģijas ietvaros

5

 

Projekts tiek īstenots ar zivsaimniecību saistītā teritorijā

5

 

Maksimālais kopējais punktu skaits:

30


Pozitīvu atzinumu par projekta atbilstību attīstības stratēģijai sniedz projektiem, kuri ieguvuši vismaz minimālo punktu skaitu -15 punktus.
Ar Vietējo attīstības stratēģiju var iepazīties un tā ir pieejama: Ziemeļkurzemes NVO centrā Talsos, Lauku konsultāciju birojā Talsos,
www.lad.gov.lv, www.talsupartneriba.lv
Projektu iesniegumus pieņems: „Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrā” Kr.Valdemāra 17a , Talsos. 

31.06.2010.
Antra Jaunskalže


Biedrības „Talsu rajona Partnerība”
koordinatore
mob.: 29193595
e-pasts:
talsu.partneriba@inbox.lv
      Atpakaļ
<< Janvāris 2020 >>
POTCPSSv
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Biedrības "Talsu rajona partnerība" mājaslapas izveidošana un uzturēšana tiek līdzfinansēta no ELFLA

Pēdējās izmaiņas veiktas: 2020-01-06 14:52:28