Talsu rajona partnerība  
Aktualitātes | LEADER 2014-2020 plānošanas periods | Par biedrību | Publicitāte | Kontakti | LEADER 2007-2013 plānošanas periods
Talsu rajona partnerība
Kr. Valdemāra iela 21a, Talsi, LV 3201, Latvija

+371 2232 8884,
talsu.partneriba@inbox.lv

 


17160

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas II. kārtu Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam 401. pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
25.08.2011


Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no
2011.gada 28.septembra līdz 2011.gada 28. oktobrim

II.  kārtā pieejamais publiskais finansējums ir Ls 287664.96.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:
1. Aktivitātes „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” ietvaros rīcība:
1.1.1.Rīcība. „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” pieejamais finansējums Ls 96 542,22.
Mērķis: veicināt infrastrukūras atjaunošanu un attīstību ciematos, kuros veic ar zivsaimniecību saistītas darbības.

Plānotās darbības:
1. pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija;
2. vietējās nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai rekonstrukcija;
3. teritorijas labiekārtošana un vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem.
2. Aktivitātes „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” ietvaros rīcība:
1.1.2. Rīcība. „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”, pieejamais finansējums Ls 78 278,20
Mērķis
: veicināt infrastruktūras un pakalpojumu attīstību, kas saistīta ar zivsaimniecību un tūrismu.

Plānotās darbības:
1. tūrisma pakalpojumu dažādošana vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem;
2. vides aizsardzības investīcijas tūrisma objektā;
3. dažādi pakalpojumi zivsaimniecībā.
3. Aktivitātes „Ekonomikas darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana” ietvaros rīcība:
1.1.3. Rīcība. „Saimnieciskās darbības uzlabošana un dažādošana”, pieejamais finansējums Ls 112 844,54
Mērķis
: veicināt saimnieciskās darbības uzlabošanu un dažādošanu zivsaimniecības teritorijās.
Plānotās darbības:
1. Sīkā uzņēmuma izveide, kura darbības veids nav saistīts ar zivsaimniecību;
2. Ar zivsaimniecību nesaistītu darbību dažādošana zivsaimniecības uzņēmumā.

Projektu vērtēšanas kritēriji visām rīcībām ir vienoti.

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0 = ”ļoti vāji”, 0,5 = „vāji”, 1 = „apmierinoši”, 1,5  = „labi”, 2  = „ļoti labi”).

Projekta atbilstības kritēriji vietējai attīstības stratēģijai par katru rīcības plānā iekļauto rīcību:

N.p.k.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1.

Projekta saturiskā atbilstība rīcībai. Ja šajā kritērijā projekts saņem 0 punktu, projekts tālāk netiek vērtēts.

2

2.

Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas.

2

3.

Projekta idejas novitāte projekta iesniegumā tiek minēts termins „jauninājumi” teritorijā

2

4.

Projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju (t.sk.mērķa grupu) vajadzību sasniegšanu

2

5.

Projekts ir nozīmīgs vietējā sabiedrībā un/vai mērķa grupas pārstāvjiem, projekta nozīmīgums izvēlēto mērķa grupu vajadzību risināšanā

2

6.

Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji

2

7.

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem

2

8.

Projekta ilgtspējas pamatotība un nodrošināšana

2

9.

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai

2

10.

Jaunu darba vietu radīšana vai daļēja laika darba vietas

2

11.

Dažādu partneru piesaiste projekta realizācijā

2

12.

Teritorijā vēl nav īstenots neviens projekts attīstības stratēģijas

2

 

Maksimālais kopējais punktu skaits:

24

Pozitīvu atzinumu par projekta atbilstību attīstības stratēģijai sniedz projektiem, kuri ieguvuši vismaz minimālo punktu skaitu - 12 punktus.

Projekta pieteikuma novērtēšanas specifiskie kritēriji:
1. Pie vienāda punktu skaita priekšroka tiek dota projektiem, kas tiek realizēti ārpus pilsētas, novada centra vai vietējās teritorijas centra (mērvienība – kilometrs), lai veicinātu vienmērīgu biedrības darbības teritorijas attīstību.

1. Lai nodrošinātu vienmērīgu teritoriju attīstību, gadījumā, ja uz konkrēto projektu kārtu, vienā pagasta vai pilsētas  teritorijā atbalsta pretendenti ir iesniegušas lielāku skaitu projektu, (piemēram, 5 projektus) vērtēšanas komisija patur sev tiesības pie vienāda punktu skaita dot priekšroku tiem pretendentu projektam, kas pārstāv pagasta teritoriju, no kuras ir iesniegts  mazāks projektu skaits.

Ar Vietējo attīstības stratēģiju var iepazīties un tā ir pieejama: biedrības „Talsu rajona partnerība” telpās Lauku konsultāciju birojā Talsos, Kr.Valdemāra 21A, Talsi, LV-3201 www.lad.gov.lv, www.talsupartneriba.lv

Projektu iesniegumus pieņems: biedrības „Talsu rajona partnerība” telpās Lauku konsultāciju birojā Talsos, Kr.Valdemāra 21A, Talsi, LV-3201

Lolita Pļaviņa
Biedrības „Talsu rajona Partnerība”
EZF administratīvā vadītāja
mob.: 22328884
e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv
      Atpakaļ
<< Maijs 2019 >>
POTCPSSv
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Biedrības "Talsu rajona partnerība" mājaslapas izveidošana un uzturēšana tiek līdzfinansēta no ELFLA

Pēdējās izmaiņas veiktas: 2019-05-03 11:57:00